Fikk pris for oppgave om pubertetsduft og ventilasjon

Publisert torsdag 1. november 2018

Nora Holand fikk pris fra VVS-foreningen for sin masteroppgave. Prisen ble etablert i allerede i 1960, og deles ut av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forenings stiftelse for forskning.

Prisutdeling til Nora Holand
Fra prisutdelingen: Daglig leder i VVS-foreningen Thor Jostein Egeland, Nora Holand og professor Mads Mysen. Foto: Olav-Johan Øye

Artikkelen ble først publisert i VVS-Forum

Formålet er å fremme forskning og utvikling innenfor VVS-faget, og støtte forskningsprosjekter og unge, lovende forskere som vil ut på konferanser.

–  Vinneren av VVS-prisen leverte en særdeles bra masteroppgave, og fikk en sterk A, fortalte professor ved OsloMet, Mads Mysen, ved prisutdelingen.

– Hun har også rukket å bli en fremtredende medieperson med særlig fokus på å rekruttere jenter til teknologiske fag, og har et stort formidlingstalent.

Mysen la til at han selv trakk seg fra vurderingen av dagens vinner fordi han var hennes veileder.

Juryen begrunnet prisen slik:
«Kandidatens oppgave er svært interessant fordi den omhandler et nytt forskningstema. Den er godt bygget opp og klart formulert. Stram og tydelig i disposisjonen. Den har en klar konklusjon. Dette er en oppgave som gir oss ny og nyttig kunnskap med betydning nasjonalt og internasjonalt.»

Nora Holands vinneroppgave «Pubertetsduft: Bør luftmengden per person differensieres etter ulike brukergrupper?» nådde opp i hard konkurranse med fem andre svært gode masteroppgaver med toppkarakter.

Oppgavene ble vurdert av en jury som har bestått av Ida Bryn fra OsloMET og Erichsen & Horgen, Natasa Nord fra NTNU, og Mads Mysen fra OsloMET og GK Inneklima. Prisen ble delt ut på VVS-dagene på Lillestrøm 18. oktober 2018.