Ambisiøs inneklima-forskning

Publisert mandag 19. september 2016

Store ressurser er lagt inn i forskningsprosjektet BEST VENT, som i løpet av fire års forskning skal finne de beste ventila­sjonsstrategiene for godt inneklima med riktig energibruk.

Kjerneteamet i BEST VENT
Kjerneteamet i BEST VENT: Fra venstre: Knut Inge Fostervold fra psykologisk institutt ved UiO, Kari Thunshelle, Mads Mysen og Sverre Holøs ved Sintef. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

En rekke sentrale aktører fra forsknings-, næringslivs- og offentlige miljøer er knyttet til BEST VENT. Prosjektet har 12 næringslivspartnere (Undervisningsbygg, Interfil, GK, Erichsen & Horgen, Neas, Swegon, Belimo, Hjellnes Consult, Camfil, DNB Næringseiendom, Multiconsult og VVS-foreningen) og fem forskningspartnere (NILU, HiOA, DTU, Uppsala og Høgskolen i Hedmark). I tillegg har BEST VENT en referansegruppe bestående av Arbeidstilsynet, DiBK, Helsedirektoratet, Utdanningsetaten Oslo og Bergen kommune.

– Dette er et kompetanseprosjekt med høye krav til forskningsinnhold. Intensjonen er å finne bedre ventilasjonsstrategier for behovsstyrt ventilasjon, sier sjefforsker ved Sintef Mads Mysen. Han sitter i prosjektledelsen sammen med senior prosjektleder ved Sintef Kari Thunshelle, og seniorforsker ved Sintef Sverre Bjørn Holøs.

Trenger bedre kunnskapsgrunnlag

Litt av bakgrunnen for BEST VENT er at kunnskapsnivået og luftmengdene vi forholder oss til i dag er basert på anlegg med konstante luftmengder, mens behovsstyrt ventilasjon nå er på vei til å bli den mest vanlige måten å ventilere i skoler og kontorbygg.

– Med bedre kunnskapsgrunnlag kan vi sikre inneklima med riktig energibruk, sier Mysen.

Fernanda Nissen skole i Oslo er valgt som feltlaboratorium. Valget falt på denne skolen, etter nøye vurdering av ulike krav for tilfredsstillende kontroll av rammebetingelser og presis regulering av luftmengder. I en periode skal et dedikert klasserom brukes til forsøk. Her kommer de til lå teste ut flere ventilasjonsstrategier i forhold til forskjellige belastningssituasjoner.

– For å se om dette har noen effekt på inneklima vil vi gjøre målinger av fysiske parameter, partikler og konsentrasjon av noen kjemiske forbindelser, forklarer Mysen.

Prosjektet går til 2019, og det kommer til å gjennomføres forsøksserier høst-vinter 2016, 2017 og 2018.

Vil utvikle bedre regelverk

16. november skal det avholdes partnermøte hvor det faglige og resultatene så langt skal tas opp.

– Reglementet blir diskutert med tanke på å videreutvikle lovverket i forhold til inneklima. Blant annet når det gjelder ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase og hvor lenge denne fasen skal vare, sier Mysen og understreker viktigheten av å ha et riktig kunnskapsgrunnlag før gjeldende krav endres.

– De forskjellige aktørene vil bidra inn i denne prosessen og forhåpentligvis kommer vi frem til et bedre regelverk enn det vi har i dag.

Les hele saken i Norsk VVS utgave 9.

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Seniorforsker
Telefon: +47 97 74 75 97
E-post: