Kontaktpersoner hovedtema

Somatikk

Ressursinnsats{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
Bruk av tjenester{DynamicContent:Ansatt link}
Pasientstrømmer{DynamicContent:Ansatt link}
Tilgjengelighet{DynamicContent:Ansatt link}
Ressursutnyttelse         {DynamicContent:Ansatt link}

 

Psykisk helsevern

Ressursinnsats{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
Bruk av tjenester{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
Ventetid i poliklinikker{DynamicContent:Ansatt link}
Ressursutnyttelse{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
Behandlingstilbudets innhold{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

 

Spesialisthelsetjenesten

Tema                                          {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |