Store forskjeller i ressursbruk mellom regionene
Rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten fokuserer på sentrale utviklingstrekk innen spesialisthelsetjenesten 1999-2003.

I rapporten fremgår det at det er store forskjeller i ressursbruk pr. innbygger mellom regionene. For spesialisthelsetjenesten totalt har Helse Sør og Helse Nord et utgiftsnivå pr. innbygger som ligger betydelig høyere enn landet for øvrig, mens det motsatte er tilfellet for Helse Vest. Ressursbruken pr. innbygger er totalt sett 26 prosent høyere i Helse Nord sammenlignet med Helse Vest i 2003. Forskjellene mellom regionene har blitt større i perioden 2001-2003.

Publisert 31. mars 2005

                © SAMDATA 2007    |