Sterkere utgiftsvekst i somatikk enn i psykisk helsevern
I perioden fra 2001 til 2004 har den prosentvise økningen i driftsutgifter vært noe større for den somatiske spesialisthelsetjenesten (12,9 prosent) enn for psykisk helsevern (11,4 prosent). Forskjellen kan knyttes til utviklingen fra 2003 til 2004 hvor driftsutgiftene i somatikk økte med 3,2 prosent, mens driftsutgiftene innen psykisk helsevern økte med 1,8 prosent. Dette viser tall fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004.

Forskjellene gjelder ikke alle helseregionene. I Helse Vest har driftskostnadene per innbygger økt mer for psykisk helsevern enn for den somatiske spesialisthelsetjenesten. I Helse Nord og Helse Sør har den prosentvise økningen i driftskostnader per innbygger til somatikk og psykisk helsevern vært like stor.

Ratene for årsverk har også økt noe sterkere innen den somatiske spesialisthelsetjenesten enn for psykisk helsevern i perioden fra 2001 til 2004.

Publisert 7. desember 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |