Sensitivitetsanalyse og kostnadsgrunnlag
Analyserapporten "Sensitivitetsanalyse og kostnadsgrunnlaget i SAMDATA; effekt på kostnadsindeks og totale utgifter." tester ut alternativ oppbygging av kostnadsgrunnlaget som benyttes ved utregning av kostnadsindeksen.

Kostnadsindeksen er en av de mest brukte indikatorene på helseforetakenes produktivitet. Indikatoren sier noe om kostnader per korrigerte opphold (DRG-aktivitet) for et foretak/sykehus relativt til et landsgjennomsnitt.

 

Publisert 18. mai 2005

                © SAMDATA 2007    |