SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005
Rapporten diskuterer utvikling i ressursinnsats til psykisk helsevern og somatisk sektor i perioden fra 2002 til 2005, og viser utvikling i sentrale indikatorer for tilgjengelighet, kvalitet og produktivitet for samme periode.

Publisert 18. januar 2007

                © SAMDATA 2007    |