SAMDATA Somatikk - sektorrapport 2005
En kortversjon av rapporten SAMDATA Somatikk 2005, med aktivitetstall på nasjonalt og regionalt nivå, ble lagt frem i juli. Nå publiseres den endelige rapporten, med to nye kapitler om produktivitet og effektivitetsutvikling i helseforetakene.

Formålet med rapporten er å gi oppdatert styringsinformasjon til sentrale helsemyndigheter og regionale helseforetak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Rapporten inneholder styringsdata om bruk av sykehus, pasientstrømmer, kostnader og finansiering, senger og personell, tilgjenglighet, samt effektivtetsutvikling og produktivitetsmål.

SAMDATA Somatikk er organisert som følger:

   Del I Nasjonale og regionale utviklingstrekk
   Del II Befolkningsperspektiv
   Del III Foretaksperspektiv
   Del IV Grunnlagsdata
   Del V Vedlegg og definisjoner

Innefor de forskjellige delene presenteres styringsindikatorer med utgangspunkt i pasientdata fra Norsk Pasientregister og ressursinnsatsdata fra Statistisk Sentralbyrå og SINTEF Helse.

Les et sammendrag av rapporten.

Last ned rapporten >> (Pdf - 1 Mb)

Utvalgte oversikter fra rapporten finner du under menypunktet SAMDATA på nett

Publisert 30. juni 2006

                © SAMDATA 2007    |