SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2005

SINTEF Helse leverte en nøkkeltallsrapport for SAMDATA Psykisk helsevern til Sosial- og helsedirektoratet 23. juni. I dag publiseres den endelige rapporten.

I den endelige rapporten presenteres mer detaljerte analyser av behandlingstilbud, ressursinnsats, produktivitetsutvikling, kjennetegn ved brukere og behandlingstilbud, ventelister, samt bruken av tvang. Rapporten gir også mer detaljerte tall for lokale helseforetak og -områder, og for enkeltinstitusjoner.

Last ned rapporten her (Pdf - 1 Mb) >>

Utvalgte oversikter fra rapporten finner du under menypunktet SAMDATA på nett

Publisert 13. oktober 2006

                © SAMDATA 2007    |