Psykisk helsevern etter fem år med Opptrappingsplanen
Etter fem år med Opptrappingsplan for psykisk helse, er det fortsatt store regionale forskjeller i tilbudet, viser en ny rapport fra SINTEF Helse.

Rapporten viser hvor langt hver av helseregionene er kommet i forhold til de målene som er satt i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I tillegg beskrives utviklingen i regionene når det gjelder nivået på øremerkede tilskudd, utgiftsnivå og egenfinansiering innen psykisk helsevern.

Les mer fra prosjektet >>

Publisert 6. juni 2005

                © SAMDATA 2007    |