Om SAMDATA for 2005
Deler av SAMDATA for 2005 er oversendt Sosial- og helsedirektoratet. Det gjelder en kortversjon av SAMDATA Somatikk Sektorrapport og en nøkkeltallsrapport for Psykisk helsevern. En link til pdf-filer for disse rapportene ligger på startsiden.

SAMDATA Somatikk Sektorrapport oversendes til oppdragsgiver 21. august, og SAMDATA Psykisk Helsevern Sektorrapport oversendes oppdragsgiver 15. september. 1. oktober oversendes SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. Det er oppdragsgiver som bestemmer når rapportene kan offentliggjøres.

Følgende er prosjektledere for arbeidet med SAMDATA for 2005 i SINTEF Helse:

SAMDATA Somatikk:

SAMDATA Psykisk helsevern:

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten:

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |