Nasjonale tall psykisk helsevern

Nøkkeltall for aktivitet, personell, døgnplasser og utgifter psykisk helsevern. 2004 og 2005. 1)

 

2004

2005

Prosent endring

Aktivitet:

 

 

 

Behandlede pasienter – barn og unge

39 340

43 426

10,4

Polikliniske tiltak (direkte og indirekte) – barn og unge

495 963

561 304

13,2

Polikliniske konsultasjoner – voksne

758 979

867 390

14,3

Utskrivninger – voksne

40 925

43 515

6,3

- utskrivninger – sykehus

25 767

27 015

4,8

- utskrivninger – distriktspsykiatriske sentra

14 557

15 896

9,2

Personell:

 

 

 

Årsverk psykisk helsevern

18 561

19 111

3,0

- årsverk psykisk helsevern for barn og unge

3 033

3 203

5,6

- årsverk psykisk helsevern for voksne

15 541

15 907

2,4

Døgnplasser:

 

 

 

Døgnplasser psykisk helsevern for voksne

5 144

5 039

-2,0

- døgnplasser sykehus

2 789

2 774

-0,5

- døgnplasser distriktspsykiatriske sentra

2 091

2 009

-3,9

Døgnplasser psykisk helsevern for barn og unge

326

331

1,5

Kostnader (eksklusive avskrivninger):

 

 

 

Totale kostnader til psykisk helsevern (2005=100, mill kr)

11 736

12 332

5,1

- totale kostnader barn og unge (2005=100, mill kr)

1 877

2 015

7,4

- totale kostnader voksne (2005=100, mill kr)

9 859

10 317

4,6

Datakilde: NPR, SSB og SINTEF Helse
1) To avdelinger som fra 2005 rapporterer under russektoren er trukket ut fra tallene for 2004.

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |