Fortsatt vekst i kostnader og aktivitet ved somatiske sykehus
Rapporten SAMDATA Somatikk 2004 viser at aktivitetsveksten i somatiske sykehus kommer både kronisk syke og andre pasientgrupper til gode.

Rett til helsehjelp som prioriteringsverktøy praktiseres fortsatt ulikt mellom helseregionene. Det er også økende regionale variasjoner i kostnader per innbygger til spesialisthelsetjenester.

Publisert 29. september 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |