Flere barn og unge får behandling for psykiske lidelser
Rapporten SAMDATA Psykisk helsevern 2004, viser at det har vært en sterk økning i antall barn og unge som mottar behandlingstilbud i psykisk helsevern.

I perioden 1998-2004 er antallet barn og unge som mottar behandling nesten doblet.

 

Publisert 19. oktober 2005

                © SAMDATA 2007    |