Publisering

Kortreist stein har utarbeidet et slutthefte som oppsummerer prosjektets viktigste resultater.

Arbeidspakke H 1: Planprosesser og ressursforvatning

001 Regionale og lokale planprosesser, State-of-the-art.

002 Utredning av lokaliteter for samfunnsnyttig disponering av overskuddsmasser i Bergen.

005 Forundersøkeler og bruk av kortreist stein, en geologisk veileder.

006 Regionale og lokale planprosesser

Arbeidspakke H 2: Kontrakter, incentiver og forretningsmodeller

007 Kontrakter, incentiver og forretningsmodeller, State-of-the-art.

008 Håndtering av lokale masser ved Veidekkes prosjekt E39 Svegatjørn-Rådal, K10 Svegatjørn-Fanavegen, Erfaringsrapport.

009 Kontraktsmodeller og incentiver

011 Bergmassekvalitet og kontraktsforhold ved Veidekkes prosjekt E39 Svegatjørn-Rådal, K10 Svegatjørn-Fanavegen.

Arbeidspakke H 3: Produksjon og anvendelse

012 Local use of rock materials - production and utilization, State-of-the-art.

013 Mobile processing and use of short-transported construction aggregates, challenges and opportunities.

014 Produksjon og bruk av overskuddsmasser, beste praksis og vegen videre.

015 Hvordan oppnå en mer pålitelig bedømming av bergarters mekaniske styrke ved vurdering av overskuddsmasser fra tunnelanlegg?

016 Bruk av tynnslipanalyser sett opp mot andre undersøkelser av steinmaterialer.

Arbeidspakke H 4: Miljø og energibruk.

017 Miljø og energibruk, Livsløpsvurdering (LCA), State-of-the-art.

Stein LCA v.2.2 November 2023 - Oppdatert av Multiconsult

018 LCA-verktøy Kortreist stein (SteinLCA), brukerveiledning.

Notat forslag til endringer i SteinLCA.