Nyheter

Omtale av Kortreist stein

Knust overskuddsstein kan brukes til veibygging (byggfakta, 2020-01-14)

Knust overskuddsstein til veibygging (Anlegg&Transport, 2020-01-14)

Knust overskuddsstein kan brukes til veibygging (Bodøposten, 2020-01-14)

Utnyttelse av overskuddsmasser, Ny Sintef-veileder skal øke bruken av tunnelstein til vegbygging (veier24.no, 2020-01-15)

Knust overskuddsstein kan brukes til veibygging (Pressemelding SINTEF, 2020-01-14)

Vi må bruke mer kortreist stein (Moderne transport, 2019-12-12)

Mye å spare på å bruke kortreist stein (KommunalRapport, for abonnenter, 2019-12-12)

Ønsker mer kortreist stein (ngu.no, 2019-12-11)

SINTEF: Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging (Bygg.no 2019-12-11)

Vi må bruke mer kortreist stein (Anlegg&Transport, 2019-12-11)

Norge bruker mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer (Anleggsmagasinet, 2019-12-11)

Vi må bruke mer kortreist stein (ByggFakta, 2019-12-11)

Vi må bruke mer kortreist stein til bygging av vei og bane (Pressemelding SINTEF, 2019-12-11)

Kortreist stein i Stortingets spørretime igjen! (2019-12-09)

Kortreist stein i blogginnlegg fra NGU (2019-12-03)

Kortreist stein i Stortingets spørretime (2019-03-27)

Kortreist stein sparer miljø og penger (bygg.no, 2019-01-09)

Vil styrke sprengstein (Anlegg&Transport, nr. 11 2018)

Det er utfordrende for massebalansen (Anlegg&Transport, nr. 11 2018)

Skal gjøre gull av deponert gråstein (Byggeindustrien nr. 18, 2018)

Ser masse kostnadskutt i lokal stein (Samferdsel&Infrastruktur nr. 5, 2018)

Bruk av overskuddsmasse på anleggsplasser: – Nøkkelen nå blir å jobbe opp mot myndighetene (Våreveier24.no, 2018-10-26)

Vil gjenbruke kortreist sprengmasse til vegbygging (Samferdsel&Infrastruktur, 2018-10-19)

Forsker på styrking av sprengmasser (Byggeindustrien, 2018-10-17)

Vil ha hardere fakta om lokal stein (Samferdsel&Infrastruktur, 2018-04-12)

Forsker på kortreist stein (Dimensjon, Veidekke, nr. 3-2017)

11 tonn per innbygger bør være kortreist (AnleggsMagasinet nr. 2 2017)

Kortreist stein for miljøet (Romerikets blad, 2016-06-03)