Partnere

Partnere Kortreist Stein

Prosjekteier: Veidekke Entreprenør AS (http://veidekke.no/)
Prosjektleder: SINTEF Byggforsk (www.sintef.no/byggforsk)

Forskningspartnere:
SINTEF Byggforsk (www.sintef.no/byggforsk)
NGU (www.ngu.no/)
NTNU v/Institutt for bygg- og miljøteknikk (www.ntnu.no/ibm)
NTNU v/Institutt for geovitenskap og petroleum (www.ntnu.no/igp)

Øvrige partnere:
Veidekke Industri AS (http://veidekke.no/)
Metso (www.metso.com/)
Multiconsult (www.multiconsult.no/)
Asplan Viak (https://asplanviak.no/)
Statens vegvesen (www.vegvesen.no/)
BaneNOR (www.banenor.no/)
Hordaland Fylkeskommune (www.hordaland.no/)
Bergen kommune (www.bergen.kommune.no/)