Om GJENREIST på NRK P1

Publisert torsdag 23. februar 2017

Hør Maria Stephansen fra Gjenreisingsmuseet i Hammerfest og Solvår Wågø fra SINTEF Byggforsk snakke om prosjektet GJENREIST på NRK P1.

NRK P1 Finnmark Logo

Hvordan kan man få hjelp til å redusere energibruken og øke bokvaliteten i sitt gjenreisingshus, samtidig som man bidrar til at denne arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi ivaretas?

Hør innslaget på NRK P1 Finnmark her.

Forskningsleder
Telefon: +47 92 48 30 60
E-post: