Eksempler

Her gir vi eksempler og løsninger for oppgradering av gjenreisingshus med utgangspunkt i typiske eksempelhus.

Gjenreist mulighetsstudie

Mulighetsstudien presenterer prosjektets bakgrunn, hovedmål, hva som utredes og en kort beskrivelse av prosessen med å velge ut to eksempelhus; ett i Børselv og ett i Gamvik. For disse to husene har vi utarbeidet mulighetsstudier for økt brukskvalitet, tilgjengelighet og energioppgradering.

Dette er en underveis-studie, og viser bare skisserte muligheter som har vært diskutert med referansegruppa. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av mai 2018. Vi vil da oppsummere prosjektet i en rapport/veileder for oppgradering av gjenreisingshus.

Sluttseminar for denne fasen av prosjektet vil arrangeres ved Gjenreisingsmuseet i Hammerfest, torsdag 06. september 2018. Invitasjon med program blir lagt ut her.

Last ned mulighetsstudie (PDF).