Prosjekter

Her finner du lenke til relaterte prosjekter.

SEOPP - Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 tallet

Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne arkitektur med bedre boligkvaliteter? Denne rapporten sammenfatter prosjektet SEOPP. To demo-hus er omfattende rehabilitert og dokumentert under planlegging, bygging og som ferdige hus i ny, moderne drakt. Last ned rapporten her.

Vardø Restored

http://vardorestored.com/  
http://www.varangermuseum.no/prosjekter/vardo-restored/

Norsk Folkemuseum

http://norskfolkemuseum.no/Gjenreisningshus

Riksantikvaren

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Krigens-kulturminner/Brent-jord-bilder-fra-by-og-bygd-i-Finnmark-foer-1944  
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Energisparing 
http://www.riksantikvaren.no/Tema/Universell-utforming

Gjenreisingsbyer

http://www.gjenreisingsbyer.no/

Gjenreisingsmuseet

http://www.kystmuseene.no/gjenreisningsmuseet-for-finnmark-og-nord-troms.107297.no.html

Byggforskserien

http://www.byggforsk.no/