Referansegruppe

GJENREIST samler lokal kompetanse innen kulturminnevern (Troms og Finnmark fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet og Fortidsminneforeningene i Troms og Finnmark), nasjonale myndigheter innen kulturminnevern (Riksantikvaren), sentrale institusjoner innen innsamling av materiale og formidling (Norsk Folkemuseum), forskerkompetanse på arkitektur, bygningsvern, brukskvalitet og energi-oppgradering (SINTEF Byggforsk), samt FoU-miljøer fra Universitetet i Tromsø og SINTEF Byggforsk.

Referansegruppe_logoer
Medlemmer i referansegruppa