Bor du i et gjenreisingshus?

Publisert tirsdag 7. februar 2017

Planlegger du en omfattende oppgradering av huset ditt? Vil du ha hjelp til å se på muligheter for å redusere energibruken, øke bokvaliteten og ivareta gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi?

SINTEF Byggforsk og Husbanken skal i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale kulturvernmyndigheter utarbeide forslag til løsninger for oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord. Forslagene skal ivareta kulturvernhensyn, gode bokvaliteter og redusert energibehov.

Vi ønsker å ta utgangspunkt i boliger som finnes og boligeiere som har behov for gode råd om oppgradering. Hvis du melder din interesse og blir valgt ut til å delta, vil du få en gjennomgang av boligen din med energirådgiver og arkitekt fra SINTEF Byggforsk. Du vil få kvalifiserte råd om etterisolering for bedre komfort og lavere energibruk, ombygging for bedre tilgjengelighet og bevaring av det arkitektoniske uttrykket. Målet er løsninger for oppgradering til dagens standard tilpasset dine behov.

Aktuelle hus:
Boliger som er bygget under gjenreisingen etter 2.verdenskrig (1945 -1960). Det kan være eneboliger, flerfamilieboliger, hus i tre eller mur. Huset kan være delvis rehabilitert eller ha påbygg fra senere tid. Fredete hus kan også være aktuelle for utredning.

Interessert i å delta?
Send en mail til med tegninger, bilder og følgende opplysninger:

  • Boligens adresse
  • Byggeår
  • Gjennomførte tiltak
  • Ønskede tiltak
Forskningsleder
Telefon: +47 92 48 30 60
E-post: