SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Hydrodynamikk og tråldører
To tråldører benyttes til å spenne nota ut horisontalt. Disse kan sammenlignes med oterfjøler eller flyvinger stilt på høykant, og utnytter både vannstrømmen og kontakten med havbunnen til å sette opp ønsket spredekraft.

For å justere spredekreftene justerer fiskerne posisjonen til festepunktet for tauewire eller sveipeliner. Likevektspunktet vil da endres slik at vinkelen mellom vannstrømmen og tråldøra setter opp en annen spredekraft.

Slike endringer påvirker også tauemotstanden i stor grad. I tillegg kan også krengingen av tråldørene påvirkes, og dette har betydning for hvor stor krafta mellom tråldøra og havbunnen blir.

Studier av tråldører er relativt komplisert, og beregningsmodellene forutsetter at det fins gode eksperimentelle data. Dette oppnås ved å innføre nye forsøksmetoder for tråldører. Måleprinsippene som tenkes anvendt i eksperimentene er kjente fra bl.a. flyindustrien, men de har ikke tildligere blitt anvendte på tråldører i særlig grad.

Publisert 2. august 2006

Tråldør sett bakfra. Krenging gjør at spredekraft kan virke både oppover og nedover.