SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Om prosjektet
Prosjektet "Optimalisering av bunntrål med hensyn til energiforbruk" har kommet i stand etter uttalte behov i næringen. Mye forskning må gjøres for å finne gode eksperimentelle metoder i kombinasjon med beregningsmodeller som egner seg til å analysere hvordan ulike endringer på redskapen påvirker energiforbruket.

Hovedmålet i prosjektet er i første rekke å bidra til at energiforbruket ved bunntråling reduseres. Det vil bli fokusert på å optimalisere rigging av trålen i forhold til tauemotstand og effektivitet i fisket.

Det skal i prosjektet utvikles et dataverktøy som kan simulere trålens oppførsel og dermed benyttes for å forutsi hvordan fangsteffektivitet og oljeforbruk påvirkes av forskjellige tiltak. Verktøyet vil legge til rette for akkumulering av erfaringer med rigging og bruk av forskjellig utstyr på det enkelte fartøy, og også for utveksling av slike erfaringer på flåtenivå. Verktøyet vil bli tilbudt alle fiskefartøyer det kan være relevant for. Dette vil gjøre skipperne i stand til å finne optimal rigging av trålen med minst mulig dyrebar prøving og feiling.

Publisert 2. august 2006

Vegar Johansen
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Tlf. 918 82170