SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Prosjektpartnere
Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og FHF med SINTEF Fiskeri og havbruk AS som kontraktspartner. I tillegg er det flere andre aktive partnere i prosjektet.

Mange norske og noen utenlandske redskapsprodusenter deltar i prosjektet. Navnene vil bli offentliggjort senere.

Norges nasjonale satsing på bl.a. kartlegging av havbunn, MAREANO-programmet, er tilknyttet prosjektet. Norges geologiske undersøkelser (NGU) har prosjektlederansvaret for MAREANO.

Publisert 3. august 2006