SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Finansiering
I prosjektet utføres anvendt forskning med finansiering fra to offentlige institusjoner.

Norges forskningsråd finansierer 80% av prosjektet gjennom sitt MAROFF-program. Tilsagnet er gitt som et såkalt "kompetanseprosjekt med brukermedvirkning" (KMB), og forutsetter både høyt vitenskapelig nivå og aktiv deltakelse fra næringa.

Norges Fiskarlags Teknologiforum finansierer de resterende 20% på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Publisert 3. august 2006