SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Referansegruppe
For å sikre næringsrelevans har man i prosjektet opprettet en referansegruppe bestående av næringsaktører som skal evaluere og rådgi prosjektgruppa underveis.

Følgende er oppnevnt til å være med i referansegruppa:

  • Pål Roaldsnes, skipper
  • Karl-Otto Risbakk, skipper
  • Tonni Karlsen, skipper
  • Knut-Ove Øyra, skipper
  • Håkon Vederhus, redskapsprodusent
  • Eirik Ulsund (Norges Fiskarlags Teknologiforum)

Publisert 3. august 2006