SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Prosjektgruppe
Prosjektet ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Modellforsøk vil bli kjørt i Prøvetanken i Hirtshals og i SINTEFs Kyst- og havnelaboratorium.

Følgende nøkkelpersoner er tilknyttet prosjektet:

Publisert 3. august 2006