SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Prosjektaktiviteter og resultater
Prosjektet er delt inn i flere aktiviteter som totalt sett skal bidra til å fremskaffe den kunnskap som trengs for å redusere energiforbruket ved bunntråling.

Aktiviteter med tung vitenskapelig profil er innrettet mot Forskningsrådets retningslinjer for KMB-prosjekter. Aktivitetene som er mer direkte mot anvendelse er innrettet mot FHFs krav til utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør dette et totalprosjekt som spenner fra teoretiske aktiviteter via eksperimenter til konkret anvendelse i fiskerinæringa. Prosjektinndelingen er skissert i figuren under.


Prosjektoppdeling

Publisert 2. august 2006