SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Hydrodynamikk og not
Svært mye av tauemotstanden i trålsystemet kommer fra trålnota. Det er derfor viktig å forstå hvordan en not påvirkes av en vannstrøm slik at dette kan utnyttes i beregningsmodellene.

For å studere dette vil man gjøre mange forskjellige eksperimenter med trålnøter. Tidligere studier har vist at detaljerte eksperimenter for å undersøke hvordan knutene påvirker motstanden vil kunne gi mange nyttige svar. I tillegg vil man gjøre eksperimenter med små biter av trålnøter for å se hvordan flere knuter og tråder påvirker hverandre.

Slike detaljerte studier vil være grunnlaget for beregningsmodellene. Denne kunnskapen vil bli sammenholdt med resultater fra eksperimenter med hele trålnøter som brukes kommersielt i dag. På denne måten vil beregningsmodellene kunne tilpasses til den redskapen som fiskerne bruker ute på feltet uten at det er nødvendig å ha detaljert innsikt i forskningsresultatene.

Publisert 2. august 2006

Modell fra tidligere eksperimenter med knuter.

Knutene i ei not påvirker strømingen og tauemotstanden.