SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Dataverktøy
Prosjektet vil publisere en rekke vitenskapelige artikler basert på de resultatene som fremkommer. Likevel er det nok et dataverktøy som er av størst interesse for fiskerne.

Resultater fra eksperimenter og beregningsmodeller er lite verdt for fiskerne hvis de ikke gjøres tilgjengelige på en fornuftig måte. Kunnskapen som fremkommer i prosjektet vil bli gjort tilgjengelig gjennom et dataverktøy. Her kan skipperne analysere effekten av ulike endringer på redskapen mens man er ute på feltet. Vitale data for energieffektivitet, trålens form og bunnkontakt er blir dermed lett tilgjenglig.

Aktuelle utstyrsprodusenter tilbys å teste sine produkter med egnete eksperimenter i SINTEFs laboratorier, og beregningsmodellene vil bli tilpasset de enkelte komponentene. Dataverktøyet med sine underliggende beregninger vil da kunne gi en forståelse av hvordan de forskjellige komponenter påvirker totalsystemet. På denne måten kan fiskerne enkelt vurdere hvilke tilpassinger som bør gjøres for de rådene forhold.

Fiskere er flinke til å samle erfaringer med redskap. Dette dataverktøyet vil også hjelpe fiskerne med å dele erfaringer. De forskjellige konfigurasjoner skal kunne lagres for å sammenligne med andre alternativer. Konfigurasjonene skal også kunne deles med andre fiskere som har dette verktøyet.

For å sikre at dataverktøyet utformes på en best mulig måte vil skippere delta i utviklingen. På denne måten påser man også at verktøyets funksjonalitet oppfyller næringas behov.

Publisert 3. august 2006