Statens vegvesen med samarbeidspartnere inviterer til sluttkonferanse i forskningsprosjektet «Elektrisk infrastruktur for godstransport - ELinGO».

Hva skal til for å lykkes, hvilken teknologi er den beste, og hva vil det koste? Dette er noen av spørsmålene vi skal besvare på konferansen.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en elektrifisering av godstransporten på vei som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Godstransport på vei antas å øke med 95 prosent fram mot 2050. Samtidig skal Norge bli klimanøytralt. Derfor er elektrifisering av den tunge veitransporten viktig.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer og vil motta sluttrapporten fra prosjektet.

Tid: Tirsdag 12. juni kl. 09.30–15.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Program

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Velkommen og introduksjon av konferansier Arne Eithun, kommunikasjonssjef i Statens vegvesen Region vest

10:15 Elektrifisering av transport. Bjørne Grimsrud, direktør for styrings- og strategistaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet

10:30 Nasjonal Transportplan - og overgangen til nullutslipp i tungtransporten. Sjefingeniør Else-Marie Marskar, Statens vegvesen Vegdirektoratet

11:00 ASKO – utslippsfri logistikkjede bil/skip/bil. Kai Just OIsen, logistikksjef i Asko

11:30 Lunsj

12:15 "Nationell färdplan for elväger" – Sveriges vegkart for elektriske veger. Jan Petterson, programchef Elvägar, Trafikverket.

12:45 Hovedfunn fra ELinGO – Orientering ved deltakere i konsortiet. Overrekkelse av rapport til samferdselsminister

13.45 Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen – Vegen videre for elektrifisering av tungtransport

14:00 Debatt – Hvor går vegen for elektrisk tungtransport i Norge. Debattleder Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad

  • Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
  • Bjørne Grimsrud, direktør i Statens vegvesen Vegdirektoratet
  • Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport
  • Kari Asheim, fagansvarlig transport i Zero
  • Jan Pettersson, programchef Elvägar i Trafikverket

14:45 Avslutning

Kontaktperson