Alle transportformer må bli klimavennlige

ELinGO avsluttet sitt arbeid juni 2018. Nettsiden vil derfor ikke bli oppdatert.

Norge har ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å få til det må alle transportformer bli så klimaeffektive som mulig. Godstransport er avgjørende for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransport på veien antas å øke med 95 % til 2050, samtidig som Norge skal bli klimanøytralt. Derfor er elektrifisering av godstransporten viktig. Dette kan gjøres med overliggende pantograf, skinne eller trådløs lading i vegbanen som også personbiler kan bruke.

I FoU-prosjektet ELinGO skal vi gjøre en konseptanalyse om elektrifisering av den tunge vegtransporten. Vi ser på de ulike aktuelle teknologiene, men analyserer også miljøkonsekvenser, organisering og forretningsmodeller. Prosjektets hovedmål er å bidra til elektrifisering av godstransport på veg som styrker norsk næringslivs konkurransekraft i et lavutslippssamfunn. Prosjektet skal vare fra 2016-2018 og har et budsjett på 8 MNOK, hvorav 3 MNOK er finansiert av Norges Forskningsråd.

ELinGO arrangerer sluttkonferanse 12. juni 2018

Mer informasjon

Film ELinGO
Film ELinGO