ELinGO skal gjennomføres i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten på veg. Prosjektet eies av Statens vegvesen mens den daglige koordineringen av prosjektet er tillagt SINTEF Byggforsk. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Norges forskningsråd.

Partnere ELinGO
Partnere ELinGO
Støttet av Norges forskningsråd