ELinGo består av i alt fem arbeidspakker.

1. Prosjektledelse

Ansvarlig: SINTEF Byggforsk v/Torun Rise (torun.rise@sintef.no / 99 59 97 75)

2. Teknologiutvikling

I.Teknologisk evaluering av ulike teknologier – kjøreledning, skinne og induktiv lading
II.Analyser av energilagringsbehov om bord i kjøretøy og behov for bidireksjonal overføring
III.Utvikling av teknisk konsept for demonstrasjon
IV.Effektive byggemetoder
Ansvarlig: SINTEFEnergi v/Jon Are Suul (jon.a.suul@sintef.no / 93 00 69 82)

3. Systemutvikling

I.Utvikling av systemmodell for effektberegning
II.Beregning av effekt og energibehov
III.Analyse av krav til effektforsyning
Ansvarlig: SINTEF Teknologi og Samfunn v/Terje Kristensen (terje.kristensen@sintef.no / 97 15 27 02)

4. Økonomi og samfunn

I.Analyse av investerings- og driftskostnader for elektrifisering av E39
II.Livssyklusanalyser
III.Samfunnsøkonomiske analyser
IV.Analyse av politiske rammebetingelser, rolle, ansvar, lovverk, barrierer og muligheter
Ansvarlig: Statens Vegvesen Vegdirektoratet v/Tom E. Nørbech (tom.norbech@vegvesen.no) / 90 89 68 51)

5. Realisering og industrialisering

I.Identifisering av verdikjeder
II.Verdiskapingspotensial for aktørene
III.Identifiseringa av barrierer for realisering
IV.Planlegging av piloter og demonstratorer
Ansvarlig: Miles Ahead v/Runar Søråsen (runar@milesahead.no) / 99 01 01 87)