Elingo illustrasjon
Illustrasjon: Statens vegvesen

Omtale av ELinGO

Anbefaler utprøving av "el-motorveier" i Norge (nyhetssak på yrkesbil.no, 2018-06-18)

Rapport: Kjøreledning er raskeste og billigste
vei til elektrisk tungtransport (nyhetssak på tu.no, 2018-06-13, merk: betalingssak)

Elektriske vegar kan gi stor klimaeffekt (nyhetssak på fratida.no, 2018-06-12)

Elektrisk vei for godstransport kan ha store
klimaeffekter (nyhetssak på bygg.no, 2018-06-12)

Elektrisk veg for godstransporten kan ha store
klimaeffekter (nyhetssak på vegnett.no, 2018-06-12)

Elektriske veier er framtiden - nå må forskjellige varianter prøves ut (nyhetssak på veier24.no, 2018-06-04)

Vil elveg fungere for tungtransport på norske veger? (nyhetssak på vegnett.no, 2018-06-01)

Veikart for næringslivets transporter -med høy mobilitet mot null utslipp i 2015. Rapport utarbeidet som innspill til Eksertutvalget for grønn konkurransekraft, og ELinGO er nevnt. (September 2016)

Vegvesenet ser på strømledning over E39 (nyhetssak på NRK.no, 2016-09-12)

Planlegger elektrisk vei fra Kristiansand til Trondheim (artikkel på e24.no, 11.09.2016)

På el-vei i Sverige (artikkel i Adresseavisen, 2016-08-30) 

Elektriske biler – på elektriske veger? (På veg - en fagblogg fra Statens vegvesen, 2016-03-31)

E39 skal kunne lade opp bilene mens de kjører (artikkel i Teknisk Ukeblad, 2016-01-23)