Lenker til relevante prosjekter, aktiviteter og aktører.


Fabric er et bredt sammensatt konsortium av myndigheter og industriaktører som ser på løsninger for lading av kjøretøy i vegbanen. Les mer på www.fabric-project.eu


På campus hos KAIST i Korea kjører busser samtidig som de lades fra vegbanen. Les mer på http://olev.kaist.ac.kr/en/


Elways er et svensk firma som for tiden kjører demonstrasjon med skinne i vegbanen ved Arlanda. Les mer på http://elways.se


Det svenske Trafikverket åpnet sin første elveg 22. juni 2016. Les mer på www.trafikverket.se/elvagar


Primove, et datterselskap av kanadiske Bombardier, tester induktiv lading for tungtransport i Mannheim i Tyskland. Les mer på http://primove.bombardier.com/


Elonroad er et svensk prosjekt som jobber med lading via skinne i vegbanen og som setter opp demonstrator i Lund høsten 2016. Les mer på http://elonroad.com