Published papers

WP3 -  Concrete ice abrasion

Guzel Shamsutdinova, Max A.N. Hendriks & Stefan Jacobsen: Concrete-Ice Abrasion Test with Sliding Ice and Ice Spallation

Guzel Shamsutdinova, Max A.N. Hendriks & Stefan Jacobsen: Concrete-ice abrasion: Wear, coefficient of friction and ice consumption

Guzel Shamsutdinova, Max A.N. Hendriks & Stefan Jacobsen: Topography studies of concrete abraded with ice

 

WP4 – Ductile durable Light Weight Aggregate Concrete (LWAC)

Jelena Zivkovic & Jan Arve Øverli: Behaviour and Capacity of Lightweight Aggregate Concrete Beams with and without Shear Reinforcement

 

DaCS-Reports

WP1-1 Crack risk asessement of concrete structures at early ages

Nina Borvik,  Sverre Smeplass & Oliver Berget Skjølsvik: Risskontroll ved bygging av Granufosstunnelen – Beregninger og tiltak (in Norwegian)

Øyvind Bjøntegaard (SVV), Ingrid Hegseth (Skanska), Sverre Smeeplass (Skanska), Terje Kanstad (NTNU), Anja Klausen (NTNU, Bjernt Kristiansen (AF Gruppen): Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner

 

 WP1-2 Calculation crack spacing and crack widths

Øyvind Bjøntegaard (SVV), Stian Persson (SVV), Terje Kanstad (NTNU), Bård Pedersen (SVV), Arne Vatnar (Skanska), Elisabeth L. Skare (NTNU): Fiber i kantdrager Sandsgård bru (in Norwegian)

Anja Klausen: Early age crack assessment

 

WP1-3 Relevance of crack requirements

Anja Klausen: The impact of cracks on gas and liquid tightness of concrete

 

WP2 - Production and documentation of frost durable concrete

Andrei Shpak, Stefan Jacobsen: Requirements and recommendations for frost durable concrete. Test methods.

Ernst Mørtsell: Banedekke av betong på Ørlandet KampFlyplass 2009–2019 (in Norwegian)

WP4 - Ductile durable Light Weight Aggregate Concrete (LWAC)

Workshop Proceedings No. 13 Nordic Miniseminar

Overview reports, articles, presentations

 

WP

Year

Entry Information

WP1.1

2015

Klausen, Anja Birgitta Estensen: Ung betong: Oppvekst like viktig for betong som for oss. Norsk betongdag og SINTEF-NTNU Betonginformasjonsdag. Trondheim

WP1.1

2016

Foredrag: Smeplass S. og Bjøntegaard Ø (2016) Norsk lavvarmebetong, Foredrag på seminaret SweCOLD, Stockholm, 2016.04.12

WP1.1

2016

Masteroppgaver 2016: Ida Malene Sommerstad: Betongkonstruksjoner i herdefasen: Bruk av slaggsement for å begrense omfanget av opprissing (15. Juni 2016)

WP1.1

2017

Klausen, Anja Birgitta Estensen; Kanstad, Terje; Bjøntegaard, Øyvind.
Early age crack assessment of concrete structures: Experimental and theoretical approaches. I: NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium. Postboks 2312, Solli, Oslo: Norsk Betongforening 2017 ISBN 978-82-8208-056-9. p. 317-320.

WP1,1

2017

Kanstad, Terje.  Early age cracking of concrete members. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.1

2017

Kanstad, Terje.  Control of cracking due to restrained deformations imposed at early ages or later (Related to a new Annex proposed for Eurocode 2). In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.1

2018

Bjønteaard, Øyvind. Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård gang- og sykkelbru. DACS rapport nr 01, 2018

WP1.1

2018

Klausen, Anja Estensen; Kanstad, Terje; Rozière, Emmanuel. Compiled COST Action RRT+ results from NTNU: determination of parameters required for early age crack assessment. SynerCrete'18: Final conference of COST Action TU1404, Rilem Proceedings PRO 121, Volume 1, ISBN: 978-2-35158-211-4, p. 41-46, Madeira, Portugal

WP1.1

2018

Emmanuel Roziere, Marijana Serdar, Stéphanie Staquet, Dirk Schlicke, Miguel Azenha, Ahmed Zakarya Bendimerad, Brice Delsaute, Vinciane Dieryck, Jacek Golaszewski, José Granja, Terje Kanstad, Anja Klausen, Zhenming Li, Elica Marušić, Martina Pezer, Antonio Ribeiro, Sofia Ribeiro, Aljoša Šajna, François Toutlemonde, Guang Ye, Behzad Zahabizadeh. VOLUME STABILITY OF CEMENT-BASED MATERIALS: ROUNDROBIN TESTING WITHIN COST ACTION TU1404. SynerCrete'18: Final conference of COST Action TU1404, Rilem Proceedings PRO 121, Volume 1, ISBN: 978-2-35158-211-4, p. 61-66, Madeira, Portugal

WP1.1

2018

Smeplass, Sverre. Risskontroll ved bygging av Granfosstunnelen. Beregninger og tiltak, DACS rapport nr 02. 2018

 

 

 

WP1.2

2015

Aasrum Midtgarden, Synne. (2015) Dimensjonering av betongbruer i bruksgrensetilstand evaluering av beregningsgrunnlaget i Eurokode-systemet og norsk praksis

WP1.2

2015

Skare, Elisabeth Leite; Kanstad, Terje. Riss i kantdragere. Observasjoner i bruer i Trondheimsområdet, Resultater fra laboratorieforsøk med fiberarmert betong, og forslag til beregningsmetodikk. Statens vegvesen seminar, Varige konstruksjoner; 2015-09-23.

WP1.2

2016

Foredrag: Terje Kanstad (2016): Hvordan skal rådgiveren ta hensyn til betongens volumendringer? Seminar hos Multiconsult, Skøyen, April 2016.

WP1.2

2016

Masteroppgaver 2016: Mari Løvik Torgrim Soleng Kjell Henrik Waage, D-regioner i betongkonstruksjoner (Juni 2016)

WP1.2

2016

Masteroppgaver 2016: Elisabeth Leite Skare: The Effect of Fiber Reinforcement on Crack Development due to Restraint of Concrete Structures (Juni 2016)

WP1.2

2016

Masteroppgaver 2016: Ingrid Ramnefjell: Vurdering av formelverk for rissviddeberegning av armerte betongkonstruksjoner (Juni 2016)

WP1.2

2017

Tan, Reignard, Hendriks, Max; Kanstad, Terje. Evaluation of Current Crack Width Calculation Methods According to Eurocode 2 and fib Model Code 2010. fib Symposium 2017; 2017-06-12 - 2017-06-14, Maastricht, The Netherlands.

WP1.2

2017

Tan, Reignard, Hendriks, Max; Brekke, Dan Evert; Geiker, Mette; Kanstad, Terje. Evaluation and improvement of crack width calculation methods for large concrete structures. I: NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium. Postboks 2312, Solli, Oslo: Norsk Betongforening 2017 ISBN 978-82-8208-056-9.

WP1.2

2017

Tan. Reignard.  Evaluering og forbedring av dagens rissviddeberegninger for store betong konstruksjoner, Foredrag på NTNU/SINTEF’s Betonginformasjonsdag, Trondheim October 24. 2017.

WP1.2

2017

Tan, Reignard and Engen, Morten. Crack width calculation methods for large concrete structures Editors of Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.2

2017

Tan, Reignard.  Evaluation of current crack width calculation methods according to Eurocode 2 and fib Model Code 2010 and suggestions to improvements. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.2

2017

Brekke, Dan Evert. Evaluation of crack width calculation methods used in design of offshore concrete structures. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.2

2017

Engen, Morten and Hendriks, Max. The modelling uncertainty of non-linear finite element analyses of concrete structures. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.2

2018

Anja Klausen. Early age crack assessment: codes, guidelines and calculation methods, DaCS report no. 02

WP 1.2

2018

Hendriks, Max; Geiker, Mette Rica; Kanstad, Terje: Crack width calculation methods for large-scale concrete structures for the Ferry-Free E39. IABSE Conference – Engineering the Developing World; 2018-04-25 - 2018-04-27

WP 1.2

2018

Reignard Tan, Max A.N. Hendriks  and Terje Kanstad. An investigation of the strain profile over the cover in reinforced concrete elements subjected to tension. Submitted for fib – congress, Melbourne 2018.

WP1.3

2016

Foredrag: Terje Kanstad: Corrosion and ASR-damage in Norwegian concrete bridges: Cases and challenges for assessment of the structural behaviour Nordic miniseminar: Residual  service life & capacity of deteriorated concrete structures  Høgskolen i Oslo og Akershus, June 1. & 2  2016

WP1.3

2016

Masteroppgaver 2016:Magnus Åsland Hansen Petter Kolling Johansen Carl Christian Waack:  Modellering og analyse av FFB-bru i utsatt klima Tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av eksisterende bru på Atlanterhavsveien (Juni 2016)

WP1.3

2017

Hornbostel, Karla, Geiker, Mette. Durability aspects related to cracking. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.3

2017

Klausen, Anja. Consequences of cracking related to tightness. In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.3

2018

Indgaard, Ulf, Forseth og Kanstad, Terje: Korrosjonsskader på norske betongbruer. Korrosjonsskader på forskjellige typer betongbruer relatert til utførelse, riss, betongoverdekning og lokale klimaforhold. NTNU rapport, November 2018.

WP1.3

2018

Haavik, Andreas: Kapasitetskontroll av eksisterende betongelementbru med korrosjonsskade. Kyllingstad bru på E39 i Rogaland.  Master thesis spring term 2018.

WP2

2016

Stefan Jacobsen and George W. Scherer, Freezing induced stresses in concrete-steel composite beams and effect of air voids, , Rilem week MSSCE2016, Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Segment Frost action in concrete, 21.-22. August 2016, Lyngby Denmark (10 p. Subm.)

WP2

2016

S.Jacobsen, H.Nordahl, H.Rashol, Ø.Lødemel, L.Tunstall and G.W.Scherer  Foam Index measurements on mixes of Air Entraining Agents, Superplasticizers  and fly ash-cement-filler blends, Rilem week MSSCE2016, Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Segment Frost action in concrete, 21.-22. August 2016, Lyngby Denmark (10 p. Subm.)

WP2

2016

Shpak, A.: Requirements and recommendatios for frost durable concrete. Test methods. Overview of national and international standards, codes, committees, representative projects. NTNU, Dept of Structural Engineering June 2017 44 p. Course Project Report

WP2

2017

Shpak, Andrei; Vimo, Ole Petter; Jacobsen, Stefan. Effect of AEA-SP dosage sequence on air content and air void structure in fresh and hardened fly ash mortar. I: NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium. Norsk Betongforening 2017 ISBN 978-82-8208-056-9. p. 145-148. Conference paper

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S, Fossaa KT: "Frost testing of HP/HVFA concrete for severe offshore conditions". Lorcenis, Belgium, 2019

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S:"Cracking in High Volume Fly Ash Concrete specimens during the European salt-frost slab test: dilatometry measurements and consequence for surface scaling". Nordic workshop. Design and construction of sustainable concrete structures. Oslo, Norway, 2019

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S, Fossaa KT: "Requirements and recommendations for frost durable concrete – an overview". Nordic workshop. Concrete in Arctic conditions, Trondheim, Norway, 2019

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S:"Frost testing of HP/HVFA concrete for severe offshore conditions". Nordic workshop. Concrete in Arctic conditions, Trondheim, Norway, 2019

WP3

2014

Jacobsen, Stefan. A Norwegian Concrete-Ice Abrasion Laboratory. I: Proceedings of the XXII Nordic Concrete Research Symposium, Reykjavik, Iceland 2014. : Norsk betongforening 2014 ISBN 978-82-8208-043-9. s. 119-122

WP3

2014

Jacobsen, Stefan; Greaker, Nicolai Seegaard; Sætre, Kristian. The NTNU Concrete Ice Abrasion Laboratory (10 page conference paper in USB proceedings with book of abstracts). CIC2014 Concrete Innovation Conference, 11.-13. June 2014, Proc. Electronic version only, , Oslo (2014) 10 p

WP3

2015

Shamsutdinova, Guzel; Hendriks, Max; Jacobsen, Stefan. CONCRETE-ICE ABRASION: SURFACE ROUGHNESS AND MEASUREMENT METHOD. I: ConMat 15 - Advances in construction materials - Proceedings 5th Int Conf on construction materials: performance innovations and structural implications 19-21 August 2015, Whistler, BC, Canada. Vancouver: University of British Columbia 2015 ISBN 978-0-88865-168-6. 8 s.

WP3

2015

Shamsutdinova, Guzel; Rike, Paal Brokka; Hendriks, Max; Jacobsen, Stefan. Concrete ice abrasion rig and wear measurements. Proceedings - International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (ISSN 0376-6756) 2015 4 s.

WP3

2016

Nathalie Ramos, Guzel Shamsutdinova, Max A.N. Hendriks and Stefan Jacobsen,  Lattice Modelling of Concrete-Ice Abrasion,  Consec 2016 THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS-ENVIRONMENT & LOADING, Politecnico di Milano, 12-14 sept, Lecco Italia

WP3

2016

Ola Skjølsvold, Report – Casting of test specimens for ice abrasion testing, SINTEF, 2016-02-02.

WP3

2017

Shamsutdinova, Guzel; Hendriks, Max; Jacobsen, Stefan. Concrete-ice abrasion: Laboratory studies using a sawn concrete surface. I: NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium. Aalborg: Norsk Betongforening 2017 ISBN 978-82-8208-056-9. p. 79-82. Conference apaper

WP4

2017

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. Strain level and cracking of the lightweight aggregate concrete beams . Proceedings of The Nordic mini-seminar: Crack width calculation methods for large concrete structures. Oslo, Norway, 29-30 August 2018.

WP4

2018

Skare, Elisabeth Leite; Zivkovic, Jelena; Jacobsen, Stefan; Øverli, Jan Arve. Particle-matrix proportioning oh high strength lightweight aggregate concrete. Conference of COST Action TU1404,  SynerCrete 18, Funchal, Portugal; 2018

WP4

2018

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. Confinement in bending of lightweight aggegate concrete beams. Proceedings of fib Congress 2018, Melbourne, Australia.

WP4

2018

Zivkovic, Jelenea; Lukovic, Mladena; Øverli, Jan Arve; Hordijk, Dick. Brittleness of High-Strength Lighweight Aggregate Concrete. Conference of COST Action TU1404,  SynerCrete 18, Funchal, Portugal; 2018

WP4

2018

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. Ultimate Compressive Strain in Lightweight Aggregate Concrete Beams. Proceedings of 12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering 2018, Prague, Czech Republic.

All

2019

Fosså, Kjell Tore: "Hvordan sikre levetid under ekstreme forhold" presentasjon av DACS på Norsk betongdag 25.okt 2019

 

 

 

Overview monographs

 

WP

Year

Entry Information                                                                                                

WP1.1

2017

Hijratullah Niazi, Early age cracking related to strengthening of dams, spring term 2017. Masteroppgave

WP1.2

2017

Ola Opkvitne and Kristoffer B.Eileraas: Design of large concrete structures in SLS; Experimental tests for determination of crack widths. spring term 2017. Master thesis

WP1.3

2017

Audun Fossum, Halvard Henjum Halsnes, Valon Hyseni. Design verification of corrosion damaged concrete element bridge. Spring term 2017. Master thesis

WP1.3

2017

Eirik Sandnes, Lars Marius Brovold Skaug. Analysis of cantilever bridge affected by alkali-silica reactions. Spring term 2017.Master thesis

WP1.3

2018

Indgaard, Ulf, Forseth: Analyse og kapasitetskontroll av betongelementbru med omfattende korrosjonsskader.. Master thesis  pring term 2018

WP2

2016

Marcin Turowski, Air entrainment in fly ash concrete: effect of sequence of AEA-SP addition, MSc thesis, NTNU, Dept of Structural Engineering June 2016 64 p. Master thesis

WP2

2017

Ole Christian Børsum, Preparation system, salt scaling, absorption and internal damage in the CEN/TS 12390-9 concrete frost test, MSc thesis, NTNU, Dept of Structural Engineering June 2017 147 p. Master thesis

WP2

2017

Ole Petter Vimo, Effect of adding sequence of air-entraining and water reducing agents on macro-porosity and air-void stability of concrete. AVA measurements, MSc thesis, NTNU, Dept of Structural Engineering June 2017, 74 p, 13 Appendices, Master thesis

WP2

2018

Stensholt, Margrethe Kuekiatngam. Freeze Warping Box. Measuring the deflection of a composite specimen. MSc thesis, NTNU, Dept of Structural Engineering, 2018

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S: “Requirements and recommendations for frost durable concrete. Test methods. Overview of national and international standards, codes, committees, representative projects”. DaCS project reports, report No.06, 2019, 60 pp. ISBN 978-82-7482-116-3

WP2

2019

Mørtsell, Ernst. Banedekke av betong på Ørlandet KampFlyplass 2009–2019. Sammenstilling av resultater fra målinger av porestruktur i betong. DaCS project reports, Norbetong AS, report No.07, 2019, 23 pp

WP2

2019

Hustad, Jørn. Betong med høyt flygeaskeinnhold: frostbestandighet og luftporestruktur, MSc thesis, NTNU, Dept of Structural Engineering, 2019

WP3

2015

Ramos N. (2015) Lattice modelling of concrete Ice Abrasion, MSc Thesis, TU Delft/NTNU, 128 pages

WP3

2019

Shamsutdinova, G., M.A.N. Hendriks, and S. Jacobsen, Topography studies of concrete abraded with ice. Wear 430–431 (2019) 1–11

WP4

2016

Jon Myhre Sakshaug, Christian Fundingsrud Lund. Structural performance of high-strength LWAC (in Norwegian). Master thesis Department of Structural Engineering NTNU, 2016.

WP4

2017

Henrik Nesje Johannesen and Simon André Petersen, Ultimate Compressive Strain and Ductility of LWAC Beams, Master thesis Department of Structural Engineering NTNU, 2017.

WP4

2017

Jonas Andås Belayachi and Khaled Bastami, Compression failure of high-strength LWAC beams (in Norwegian). Master thesis Department of Structural Engineering NTNU, 2017.

WP4

2018

Lauvsland, Håvard; Hammer Aleksander, Failure of high strength lightweight aggregate concrete under compressive strain gradient (in Norwegian). Master thesis Department of Structural Engineering, NTNU, 2018.

 

 

 

 

Overview published articles in textseries

 

WP1.1

2017

Kanstad, Terje. Control of cracking due to restrained deformations imposed at early ages or later (Related to the new Annex D proposed for Eurocode 2) International Conference EAC02, September 12-14th 2017, Brussels, Belgium

WP1.1

2016

Phd-avhandling: Anja Estensen Klausen (2016) «Early age crack assessment of concrete structures: Experimental investigation of decisive parameters» .

WP1.1

2019

Bjøntegaard Ø., Smeplass S., Hegseth I. and Klausen A.B.E (2019) Practical curing technology: Practical advice and measures against thermo-cracking in hardening concrete structures. Proc of the Nordic mini-seminar Design and construction of sustainable concrete structures: causes, calculation and consequences of cracks. 16.-17. Oct. 2019, Skøyen, pp. 2

WP1.1

2019

Klausen A.B.E., Kanstad T. and Bjøntegaard Ø. (2017) A Ph.D.-overview: Early age crack assessment of concrete structures: experimental investigation of decisive parameters. XXIII Symposium on Nordic Concrete Research & Development, 21.-23. August 2017, Aalborg, Denmark

WP1.1

2019

Bjøntegaard Ø. and Rodum E. (2019) Concretes with high volume fly-ash or slag; On Frost Scaling, Air Void Characteristics and Pre-Conditioning. Proc. of the Nordic mini-seminar Concrete in arctic Conditions, 19.-20. May, 2019, Trondheim, pp. 4

WP1.1

2019

Klausen A.B.E. and Kanstad T. (2019) Early age stress development – experimentally based parameter study performed within DaCS. NCR Workshop Proceedings no 17. ,  October 16th-17th, Oslo Norway

WP1.2

2016

Terje Kanstad and Francois Toutlemonde, (2016) Considerations for new Annex D for Eurocode 2: Guidance to restrict cracking due to early age effects and other imposed deformations. MSSCE 2016 (Service life of cement-based materials and structures), August 21-23 - 2016, Copenhagen

WP1.2

2018

Terje Kanstad, Anja Klausen. Background for a new Eurocode 2-annex: evaluation of early-age and long-term cracking due to restrained deformations. SynerCrete'18: Final conference of COST Action TU1404, Rilem Proceedings PRO 121, Volume 1, ISBN: 978-2-35158-211-4, p. 85-92, Madeira, Portugal

WP2

2019

Gong F., Jacobsen S., Modeling of water transport in highly saturated concrete with wet surface during freeze/thaw, Cement and Concrete Research, Volume 115, January 2019, Pages 294-307

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S: “Effect of AEA-SP dosage sequence on air entrainment in FA concrete", Nordic Concrete Research Journal, 2019, 20 pp.

WP4

2019

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. Failure of lightweight aggregate concrete under compressive strain gradients. Proceedings of Nordic mini seminar on Structural LWAC, Trondheim, Norway, ISBN 978-82-8208-066-8

WP4

2019

Zivkovic, Jelena; Razavi, Seyed Mohammad Javad; Berto, Filippo; Øverli, Jan Arve. Effect of loading rate on the fracture energy of lightweight aggregate concrete subjected to three-point bending test. Proceedings of Nordic mini seminar on Structural LWAC, Trondheim, Norway, ISBN 978-82-8208-066-8

WP4

2019

Øverli, Jan Arve; Zivkovic, Jelena. Editors of Proceedings of Nordic mini seminar on Structural Lightweight Aggregate concrete, Trondheim, Norway, ISBN 978-82-8208-066-8, ISSN 0800-6377

WP4

2019

Fosså, Kjell Tore. Application of lightweight aggregate concrete (LWAC). Proceedings of Nordic mini seminar on Structural LWAC, Trondheim, Norway, ISBN 978-82-8208-066-8

All

2019

Fosså, Kjell Tore: "The Research project Durable Advanced Concrete Solutions (DACS)", NCR Workshop Proceedings no 17. ,  October 16th-17th, Oslo Norway

 

 

 

Overview journal articles

 

 

WP

Year

Entry Information

WP1.1

2015

Klausen, Anja Birgitta Estensen; Kanstad, Terje; Bjøntegaard, Øyvind. (2015) Updated Temperature-Stress Testing Machine (TSTM): Introductory Tests, Calculations, Verification, and Investigation of Variable Fly Ash Content. I: CONCREEP 10: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2015 ISBN 9780784479346.

WP1.1

2015

Bjøntegaard, Øyvind, Hammer, T. (2015). Rilem TC 195-DTD (2002-2006) Round-Robin test program on free deformation rigs; planning, test results and statistical evaluation. CONCREEP 10: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2015 ISBN 9780784479346.

WP1.1

2015

Toutlemonde, Francois; Kanstad, Terje; Benboudjema, Farid; Wyrzykowski, Mateusz. From testing and modeling to guidelines and standards: The case of restrained volume changes in concrete structures at early ages. I: CONCREEP 10: Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2015 ISBN 9780784479346.

WP1.1

2016

Conference paper: Anja Klausen, Gunrid Kjellmark, Terje Kanstad (2016) Basic and drying shrinkage of concretes with variable flyash content.  MSSCE 2016 (Service life of cement-based materials and structures), August 21-23 - 2016, Copenhagen

WP1.1

2017

Klausen, Anja Birgitta Estensen; Kanstad, Terje; Bjøntegaard, Øyvind; Sellevold, Erik Johan.  Comparison of tensile and compressive creep of fly ash concretes in the hardening phase. Cement and Concrete Research 2017 ;Volume 95. p. 188-194

WP1.1

2017

Kanstad, Terje.  Control of cracking due to restrained deformations imposed at early ages or later (Related to a new Annex proposed for Eurocode 2). In Conference proceedings, Nordic miniseminar Skøyen, August 29.-30.2017.

WP1.1

2018

Klausen, Anja Birgitta Estensen; Kanstad, Terje; Bjøntegaard, Øyvind; Sellevold, Erik Johan. The effect of curing temperature on autogenous deformation of fly ash concretes. Submitted to Cement and Concrete Research

WP1.1

2018

Klausen, Anja Birgitta Estensen; Kanstad, Terje; Bjøntegaard, Øyvind; Sellevold, Erik Johan. The effect of realistic curing temperature on the strength and E-modulus of concrete. Submitted to Materials and Structures

WP1.2

2016

Conference paper: Reignard Tan, Max Hendriks, Mette Geiker, Dan-Evert Brekke, Terje Kanstad:  Evaluation and Improvement of Calculation Methods for Large-Scale Concrete Structures in Service Limit State. Fib’s PhD-symposium. Tokyo August 2016:

WP1.2

2016

Reignard Tan,  Max A.N. Hendriks, Mette Geiker, Dan-Evert Brekke and Terje Kanstad.  Evaluation and Improvement of Calculation Methods for Large-Scale Concrete Structures in Service Limit States, Proc. of the 11th fibInternational PhD Symposium in Civil Engineering, Aug. 29-31, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2016.

WP1.2

2018

Tan, Jesus Reignard Medel; Eileraas, Kristoffer; Opkvitne, Ola; Zirgulis, Giedrius; Hendriks, Max; Geiker, Mette Rica; Brekke, Dan-Evert; Kanstad, Terje. Experimental and theoretical investigation of crack width calculation methods for RC ties. Structural Concrete 2018

WP1.2

2018

Tan, Jesus Reignard Medel; Hendriks, Max; Geiker, Mette Rica; Brekke, Dan-Evert; Kanstad, Terje, An analytical calculation model for predicting the cracking behaviour of reinforced concrete ties. Submitted for publication in The Journal of Structural Engineering.

WP1.2

2018

Tan, Jesus Reignard Medel; Hendriks, Max; Geiker, Mette Rica; Brekke, Dan-Evert; Kanstad, Terje, An investigation of the cracking behaviour of reinforced concrete tie elements. Submitted for publication in Magazine of concrete research.

WP1.2

2019

Tan, Jesus RBasteskår, Mikael; Engen, Morten, Kanstad, Terje; Johansen Håvard; Fosså, Kjell Tore. Serviceability limit state design of large concrete structures: Impact on reinforcement amounts and consequences of design code ambiguity. Engeneering Strcutres, 2019, 201.

 

WP1.2

2019

Basteskår, Mikael; Engen, Morten; Kanstad, Terje; Fosså, Kjell Tore. A review of literature and code requirements for the crack width limitations for design of concrete structures in serviceability limit states. Structural Concrete, 2019, 20(2), 678-688.

WP1.3

2018

Basteskår, Mikael; Engen, Morten; Kanstad, Terje; Fosså, Kjell Tore; A review of serviceability limit state design of concrete structures and the influence of cracking. Submitted for review for publication in Structural Concrete.

WP2

2019

Gong F., Jacobsen S., Modeling of water transport in highly saturated concrete with wet surface during freeze/thaw, Cement and Concrete Research, Volume 115, January 2019, Pages 294-307

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S: “Effect of AEA-SP dosage sequence on air entrainment in FA concrete", Nordic Concrete Research Journal, 2019, 20 pp.

WP2

2019

Shpak A, Jacobsen S, Fossaa KT: "Frost testing of HP/HVFA concrete for severe offshore conditions". Lorcenis, Belgium, 2019

WP3

2015

Jacobsen, Stefan; Scherer, George W.; Schulson, Erland M. CONCRETE-ICE ABRASION MECHANICS. Cement and Concrete Research 2015 ;Volum 73. s. 79-95

WP3

2016

Jacobsen, Stefan; Nordahl-Pedersen, Henrik; Rasol, Hawar; Lødemel, Øyvind Olsen; Tunstall, Lori; Scherer, George W..FOAM INDEX MEASUREMENTS ON MIXES OF AIR ENTRAINING AGENTS, SUPERPLASTICIZERS AND FLY ASH-CEMENT- FILLER BLENDS. I: Proc. of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Eng. 2016 Segment on Frost Action in Concrete. Paris: RILEM Publications S.A.R.L. 2016 ISBN 978-2-35158-182-7. s. 61-70

WP3

2016

Jacobsen, Stefan; Scherer, George W. Freezing induced stresses in concrete-steel composite beams and effect of air voids. I: Proceedings of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016 Segment on Frost Action in Concrete. Paris: RILEM Publications S.A.R.L. 2016 ISBN 978-2-35158-182-7. s. 71-80

WP3

2017

Shamsutdinova, Guzel; Hendriks, Max; Jacobsen, Stefan. Concrete-Ice Abrasion Laboratory Experiments. Proceedings - International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions 2017 7 p. (www.poac.com) . Conference paper

WP3

2017

Shamsutdinova G., Hendriks, M. and Jacobsen S (2017) Concrete-Ice Abrasion Test with Sliding Ice and Ice Spallation, Nordic Concrete Research Nr.2/2017 pp.39-58 Journal paper

WP3

2018

Shamsutdinova, G., M.A.N. Hendriks, and S. Jacobsen, Concrete-ice abrasion: wear, coefficient of friction and ice consumption. Wear 416–417 (2018) 27–35

WP3

2019

Shamsutdinova, G., M.A.N. Hendriks, and S. Jacobsen, Topography studies of concrete abraded with ice. Wear 430–431 (2019) 1–11

WP4

2016

Øverli, J.A., “A density-dependent failure criterion for concrete”. Construction and Building materials, Vol 124: pp 566-574, 2016, (DOI) 10.1016/j.conbuildmat.2016.07.119, ISSN 0950-0618.

WP4

2017

Reid Castrodale, Jelena Zivkovic and Rolf Valum,  Material properties of high perfornace structural lightweight concrete. The 11th High Performance concrete and the Second Concrete Innovation Conference, Tromsø, Norway, 2017.

WP4

2017

Jelena Zivkovic and Jan Arve Øverli,  Shear capacity of lightweight aggregate concrete beams without shear reinforcement. The 11th High Performance concrete and the Second Concrete Innovation Conference, Tromsø, Norway, 2017.

WP4

2017

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve. Shear capacity of lightweight aggregate concrete beams without shear reinforcement. Nordic Concrete Research Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium Aalborg, Denmark 2017. Oslo: Norsk Betongforening 2017. s. 223-226.

WP4

2017

Øverli, Jan Arve. Towards a better understanding of the ultimate behaviour of LWAC in compression and bending. Engineering Structures, 2017, vol. 151.

WP4

2018

Zivkovic, Jelena; Øverli, Jan Arve, Behaviour and Capasity of Lightweight Aggregate Concrete Beams with and without Shear Reinforcement,'Nordic Concrete Research, 2007, vol 57(2), Journal paper