• Source: Forskningsrådet
  • Project manager: Kjell Tore Fosså, Kværner Concrete Solutions
  • Project number: 245645
  • Application type: Innovasjonsprosjekt i næringslivet
  • Project period: 2015 - 2019
  • Awarded: 12.8 MNOK
  • Funding received from: BIA — Brukerstyrt innovasjonsarena