Hvordan bygge nullutslippssamfunnet? Klimadebatt i Oslo 3. mai 2017

Se opptak av innleggene og last ned presentasjonene fra klimadebatten 3. mai 2017 i Litteraturhuset i Oslo.

Solceller på tak, Powerhouse Kjørbo. Foto: NAL
Solceller på tak, Powehouse Kjørbo. Et ZEB Pilotprosjekt. Foto: NAL

I Norge er vi blitt rike på olje, men andre må betale for klimautslippene. Den rene vannkraften vil vi ha for oss selv. Kommer vi unna med det? Nå kan vi bygge nullutslippsbygg, men har vi råd til det? Eller har vi råd til å la være?

Se opptak av innleggene og last ned presentasjonene fra klimadebatten her.

Tid: 3. mai 2017 kl. 17:30-20:30
Sted:
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Se kart.
Påmeldingsfrist: 30. april.
Påmelding: Gå til påmelding.

PROGRAM

Om status for klima og tiltak som monner
CICERO ved Kristin Halvorsen

Utviklingstrekk i byggesektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?
COWI ved Kim Robert Lisø

Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon?
Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas

Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?
NVE ved Karen Byskov Lindberg

Pause

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?
BNL ved Rannveig Landet

Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk?
Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen

Debatt: Hvordan bygge for nullutslippssamfunnet?

Ann Kristin Kvellheim

Prosjektleder
40230315
Navn
Ann Kristin Kvellheim
Tittel
Prosjektleder
Organisasjon
NTNU