Godt klima - inne og ute: Energirehabilitering av boliger. Trondheim 29. januar 2018

Energirehabilitering av eksisterende boligmasse kan bidra både til reduksjon av klimagasser og til et godt innemiljø. Hva skal til for at andelen boliger som gjennomgår slik rehabilitering øker? Seniorforsker Michael Klinski vil fortelle om ulike scenarier og hvilke virkemidler som skal til. Arkitekt Runa Bjørke forteller om virkeligheten hun møter i markedet og viser eksempler på løsninger hun har bidratt til.

Foto Energirehabilitering
Energirehabilitering av boliger. Foto: bjorkearkitektur.no

Tid: 29.januar 2018. Lunsjmøte fra kl 11.30-13.30.
Sted: DIGS Trondheim, Olav Tryggvasons gate 30.
Påmeldingsfrist: 25. januar

Meld deg på her.

PROGRAM

Velkommen

Energioppgradering av norske boliger. Presentasjon av ZEB rapport 32 2017.
Ved: Michael Klinski

Oppgradering av eneboliger. Dette er problemstillingene og slik kan de løses.
Ved: Arkitekt Runa Bjørke

Spørsmål fra salen og fra panelleder.

Møtet er arrangert av Klimax i samarbeid med VIRKSOMT (Virkemidler som virker), et prosjekt støttet av Husbanken.

Kontaktperson

Ann Kristin Kvellheim

Seniorrådgiver
+47 40 23 03 15
Navn
Ann Kristin Kvellheim
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
+47 40 23 03 15
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS