Artificial Intelligence og områdeutvikling: Muligheter og utfordringer når AI inntar byggebransjen. 20. sept. 2018

Hva skjer når ny teknologi blir hyllevare og supplerer eller erstatter dagens praksis ved gjennomføring av byggeprosjekter og ved utvikling av områder? Dette skal vi få høre om når forskningssenteret ZEN forteller om hvilket potensial de ser for dette. Fire teknologiaktører er også invitert for å fortelle om hvilke muligheter de ser. Møtet avsluttes med en debatt om hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen kan få.

Multikomfort Larvik
Multikomfort Larvik. Foto: Paal Andre Schwital

Tid: 20. september 2018. Møtet avholdes som et halvdagsmøte fra lunsj og ut dagen.
Sted: Dokkhuset, Dokkparken 4, 7014 Trondheim

Se opptak av innleggene og last ned presentasjonene fra seminaret.

Program

Lunsj og registrering fra kl. 11-12

Hva er egentlig kunstig intelligens?
Lukas Bach, forsker i SINTEF Digital

What can AI do to optimize electricity and thermal demand in buildings?
Igor Sartori, seniorforsker i SINTEF Byggforsk og forskningssenteret ZEN

«Energismarte byer» - umulig uten automatiserte prosesser!
Klaus Livik, sjefsstrateg i Powel AS

Effektivisering i byggebransjen har ikke skjedd de siste 50 år. Skal det fortsette slik?
Odd Jostein Svendsli, gründer AIA Science

Kunstig intelligens i byggebransjen-et viktig bidrag for en bærekraftig byutvikling.
Arne Folkestad Bjelland, arkitekt i Spacemaker

Debatt - Muligheter og utfordringer når ny teknologi og AI inntar byggebransjen.

 

 

Kontaktperson

Ann Kristin Kvellheim

Seniorrådgiver
+47 40 23 03 15
Navn
Ann Kristin Kvellheim
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
+47 40 23 03 15
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS