Hvordan bygge nullutslippssamfunnet?

Publisert mandag 15. mai 2017

Se opptak av innleggene og last ned presentasjonene fra klimadebatten 3. mai 2017 i Litteraturhuset i Oslo.

Solceller på tak, Powehouse Kjørbo. Et ZEB Pilotprosjekt. Foto: NAL
Solceller på tak, Powehouse Kjørbo. Et ZEB Pilotprosjekt. Foto: NAL

Introduksjon til klimadebatt

Se opptak av innlegget

Om status for klima og tiltak som monner

CICERO ved Kristin Halvorsen
Se opptak av innlegget
Last ned presentasjonen

Utviklingstrekk i byggesektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?

COWI ved Kim Robert Lisø
Se opptak av innlegget
Last ned presentasjonen

Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon?

Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas
Se opptak av innlegget
Last ned presentasjonen

Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?

NVE ved Karen Byskov Lindberg
Se opptak av innlegget
Last ned presentasjonen

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

BNL ved Rannveig Landet
Se opptak av innlegget
Last ned presentasjonen

Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk?

Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen
Se opptak av innlegget

Debatt: Hvordan bygge for nullutslippssamfunnet?

Se opptak av innlegget

Seniorforsker
Telefon: +47 97 75 79 30
E-post: