Trygge spor I var et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet ble organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner har samarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra til at personer med demens opplever en tryggere og mer aktiv hverdag. Videre vil en skape større forståelse for pårørendes situasjon og vurdere hvilke nytte ansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester mener bruken av GPS gir.

Gjennom praksisnær forskning er det forsøkt å gi svar på hvordan en GPS-løsning med støttesystemer kan utvikles for å møte behovene til målgruppene. Å vurdere om teknologien har effekt og nytte for personer med demens, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, har vært prosjektets overordnede mål. Prosjektet har videre studert organisering av tjenesten og hvordan GPS-løsninger kan forbedres.

Resultatseminar Gardermoen (23.1.2013) - last ned presentasjoner

Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013)

Rapport fra forstudien publisert (1.11.2011)

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Samarbeidspartnere
Drammen kommune, Bærum kommune, Trondheim kommune, Bjugn kommune og Åfjord kommune.

Forskningspartnere
SINTEF, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder