Det finnes en rekke GPS-baserte lokaliseringsløsninger i markedet. Det kan være vanskelig for en kommune som skal anskaffe slik teknologi å vurdere hvilke løsninger som egner seg for egne behov. I prosjektet Trygge spor er det utviklet et skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste.

Skjemaet er ment som et støtteverktøy i vurderingen og anskaffelsen av GPS-teknologi, som er tenkt brukt for å øke trygghet og sikkerhet til personer med demens i forbindelse med aktiviteter og ferdsel utendørs. Innholdet er basert på praktisk erfaring med GPS-teknologi fra flere kommuner.

Hovedhensikten med skjemaet er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekter man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi brukt sammen med personer med demens i kommunal helsetjeneste. Primærmålgruppene er kommuner og institusjoner som tilbyr tjenester til personer med demens. Pårørende og andre privatpersoner kan også ha nytte av skjemaet.

Skjemaet er ment å være et "levende" dokument som oppdateres basert på erfaringer ved bruk, generelle innspill og teknologisk utvikling.

Du kan laste ned skjemaet her


Henvendelser og spørsmål om skjemaet kan rettes til:

Ansattinfo mangler seniorforsker 
Ansattinfo mangler prosjektleder Trygge spor