Åpent prosjektmøte - Trygges spor (nov. 2013)

Prosjektgruppen inviterte utvalgte kommuner og samarbeidspartnere til et åpen prosjektmøte tirsdag 5. november på Aker sykehus i Oslo. Prosjektgruppen ønsket å dele foreløpige prosjekterfaringer med andre miljøer, og inviterte til dialog, refleksjoner og diskusjon med andre som jobber med bruk av GPS i demensomsorgen. Ca 50 personer deltok på møtet fra 15 kommuner, NAV, KS, Helsedirektoratet samt 3 bedrifter i tillegg til forskere fra SINTEF.

Programmet

 

 • Velkommen til åpen prosjektsamling i Trygge spor v/Dag Ausen, SINTEF
 • GPS i demensomsorgen – tjenesteinnovasjon. Erfaringer og foreløpige resultater v/Silje Bøthun, SINTEF
 • Tema: Teknologiutvikling og integrasjon
 • Trygge spor prosjektet var årsagen til udvikling af nyt sporingssystem. Presentasjon og demonstrasjon av ny teknologiløsning, v/Tommy Rasmussen, SafeCall
 • Beslutningsstøtte i tjenesten; hvordan integrere GPS? Presentasjon og demonstrasjon av teknologipiloter i Bærum og Trondheim v/Signe Marie Grave Oland, Imatis
 • Tema: Brukerkartlegging – hvordan finne de rette brukerne?
 • Sjekkliste ved implementering av GPS i helse- og omsorgstjenesten v/Torhild Holthe, Aldring og helse
 • Bolig uten hindring? - brukerkartlegging v/Vigdis Jynge og Ragnar Simonsen, NAV
 • Kartleggingsapplikasjon for velferdsteknologi, erfaringer fra Trondheim v/Dag Ausen, SINTEF
 • Diskusjon: Hvilke støtteverktøy trengs i kommunene?

Tema: Praktisk erfaring i andre kommuner

Korte presentasjoner fra andre som er i gang med implementering av GPS i tjenesten:

 • Erfaringer fra gps-sporingsprosjekt på Sunnmøre v/Helen Berg, Ålesund kommune
 • Pilotering av mobil trygghetsalarm for ulike brukergrupper v/Marie Dahl, Sarpsborg kommune
 • Ansattes erfaringer med bruk av GPS v/Elisabeth Sørensen, Larvik kommune
 • Hvordan har vi startet opp med GPS i Skien? v/Bjørn Halvorsen, Skien kommune

Oppsummering og avslutning

Omvisning på Almas hus