Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle et nytt pasientforløp for livslang oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter i hjemmet, med bruk av velferdsteknologi.

Eldrebølgen kombinert med at vi lever stadig lengre, representerer en formidabel utfordring for det norske velferdssamfunnet. Skal Norge i årene fremover kunne levere helsetjenester av samme kvalitet som i dag, må vi intensivere innsatsen på velferdsteknologi. Les mer på prosjektets webside

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd

Partnere
Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, SINTEF

Varighet
2012-2015

Prosjektets webside