Fall er den største årsaken til fysiske skader hos eldre i den vestlige verden. Mer enn halvparten av eldre over 80 år faller minst en gang per år.

Ill.: Adresseavisen

I Norge alene forekommer det årlig ca. 9 000 hoftebrudd. Det skjer med andre ord et hoftebrudd per time, de aller fleste hos folk over 65. Ikke bare at fall fører til dårligere helse og i verste fall invaliditet og død - nær halvparten av eldre som faller på sykehus dør etter ett år -kostnadene er også enorme. Hvert hoftebrudd koster mellom 300 000 og 800 000 kr, ekskludert kostnader forbundet med økt tjenesteforbruk som følge av bruddet. Norge er sammen med andre skandinaviske land på verdenstoppen i hoftebrudd hos kvinner (kilde: Folkehelseinstituttet).

I SINTEF har arbeidet med fallforebygging høy prioritet. Forskning på teknologi for forebygging av fall hos eldre er et av fire områder i SINTEFs konsernsatsning. Høsten 2014 er vi i gang med utprøving av fallteknologi i Trondheim, i velferdssentrene Laugsand og Byneset, i samarbeid med NTNU og Trondheim Kommune. Nye utprøvinger av teknologi for risikovurdering og forebygging av fall er planlagt i det nyoppstartede prosjektet ADAPT. Kunnskap som samles fra disse utprøvingene vil gjøre oss i stand til å hjelpe bedrifter og kommuner med å produsere og implementere fallteknologi som hjelper.

Kontakt: Babak Farshchian forskningsleder, SINTEF IKT

Prosjekter innenfor Fall