Prosjektet skal utvikle et sett med teknologier som skal forebygge og detektere fall hos seniorer, samt teknologier for rehabilitering av skader ved fall.

Trygghetsalarm. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektleder:
 
Babak Farshchian

Oppdragsgiver:
EUs 7. rammeprogram

Partnere:
St. Olavs Hospital HF, SINTEF (m.fl. europeiske), Trondheim kommune (for utprøving).

Varighet:
2012-2015