Prosjektet skal utvikle og prøve ut teknologi for å beregne fallrisiko hos seniorer. Teknologi skal utvikles med eldre og familiemedlemmer som målgruppe.

Foto: SINTEF/Thor Nielsen

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektleder:
 
Babak Farshchian

Oppdragsgiver:
Norges Forskningsråd

Partnere:
St. Olavs Hospital HF, SINTEF og Trondheim kommune (for utprøving).

Varighet:
2014-2016